НачалоЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ФОРУМ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЛЯПО-ГЛУХИ В ПЛОВДИВ

 

 

Ангел Сотиров

Снимки: Илия Кърджанов

 

   Три дни 206 сляпо-глухи със своите интерпретатори-придружители, специалисти по рехабилитация, организатори и гости бяха заели по-голямата част от конферентните зали на най-звездния пловдивски хотел „Новотел Пловдив”. От 21 май до 23 май т. г. там се проведе изключително интересната международна конференция по проблемите на сляпо-глухотата. Конференцията бе финансирана от българската оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основната тема на конференцията беше: „Участие и интеграция в обществото”. През кафе-паузите бяха осъществени много контакти между участниците в това импозантно събитие.

Тук са отляво надясно: Димитър Парапанов, Волфганг Ангерман и Ажела Пимпинела със сътрудничката си.

Конфериращите бяха от 17 европейски страни. Естествено, най-много бяха участниците от България, чието число достигна 103. Най-многобройната чуждестранна делегация бе норвежката, включваща 37 души. Руската група наброяваше 10 представители, а финландската –  9.  Останалите делегации не бяха толкова многобройни.

      Обикновено сляпо-глухите, които са напълно слепи и напълно глухи, имат двама интерпретатори-придружители, защото  превеждането на тези хора е доста тежко и уморително. Аз самия се убедих в това, разговаряйки с моя нов белгийски приятел Петер Ванхоут, който даже успя да ми преподаде  първия урок по метода за комуникация с сляпо-глухи„Лорм”. Методът „Лорм” е създаден през XIX век от млад австрийски сляпо-глух, чийто име получава и самия метод.

Саня Таркзай - председателка на хърватската асоциация на сляпо-глухите

Узнах, че моя приятел Петер е много добър компютърист, той преподава компютърни умения на сляпо-глухи, на хора с нарушено зрение, и дори на лица с нормално зрение. Петер Ванхоут може да говори достатъчно добре и  живее в малко  село в Източна Белгия. Трябва съвсем искрено да си призная пред читателите, че от много години аз имам известен опит в общуването със сляпо-глухи.   Преди 51 години ми се наложи да комуникирам с колегата кошничар и съквартирант Кирил Цончев, също тотално глух и тотално сляп, посредством метода „блок”. Аз пишех на неговата длан думите с главни печатни букви, по този начин аз му говорех, и Кирил ми отговаряше с доста ясна реч. Между другото, преди да ослепее Кирил Цончев е работил като зъботехник. Почти всяка вечер той посещаваше клуба на СГБ, който се намираше съвсем наблизо до нашето общежитие. Става дума за общежитието на ПП „Успех” – Пловдив, разположено тогава в кв. „Капана”, на ул. Абаджийска 1. След време метода „блок” използвах успешно при разговорите с Боряна Коскина, изтъкната българска сляпо-глуха –талантлива поетеса и писателка.

      При откриване на конференцията приветствено слово поднесе председателят на Европейския съюз на слепите Волфганг Ангерман. Форума бе поздравен и от председателя на ССБ г-н Васил Долапчиев. Нейни уважавани гости бяха също и председателят на СГБ г-н Васил Панев, заместник-ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски” Дора Лефтерова, представители на МТСП и много други.

      Първият ден на конференцията бе посветен на проблемите на сляпо-глухите жени.  Темата на този форум бе „Сляпо-глухата жена – също с равни права в съвременното общество”. В рамките на този форум интересни доклади представиха Саня Тарзай (Хърватия), Анджела Пимпинела (Италия), Боряна Коскина (България) и др.

Публика на коференцията

      В последните два дни на конференцията изслушахме важни доклади от Волфганг Ангерман (председател на Европейския съюз на слепите), от Сергей Сироткин (председател на Европейския съюз на сляпо-глухите), Франсиско Й. Тригуерос Молина (председател на испанските сляпо-глухи), Димитър Парапанов (председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България) и др. За нашите читатели може би ще бъде интересно да узнаят, че вече няколко мандата г-н Димитър Парапанов е един от двамата одитори на Европейския съюз на сляпо-глухите, а също и на световната федерация на сляпо-глухите. Не знам друг ръководител на българско сдружение на хора с увреждания да заема такива високи позиции в ръководствата на европейски и световни организации на лица в неравностойно положение.

      Ръководителите на делегациите сърдечно благодариха на организаторите на конференцията, на българските домакини и най-вече на г-н Димитър Парапанов и неговия екип. Участниците в този форум си заминаха за своите домове, отнасяйки много добри впечатления от своята работа и срещи, от чудесната атмосфера на конференцията.

Ангел Сотиров

Начало