Начало

ИН МЕМОРИАМ - ЖАК ТУИНДЕР – БЛАГОТВОРИТЕЛЯТ И ЕСПЕРАНТИСТЪТ

Ангел Сотиров

    Със Жак Туиндер се запознах през 1999 година, благодарение на Иван Танев. Тогава този холандски виждащ есперантист беше негов гост. Жак и неговата съпруга Вера, също есперантистка, преди 24 години учредяват фондация „Евиденте”, която започва да подпомага различни хора с увреждания, снабдявайки ги с помощни технически средства, предимно втора употреба.
   Дългогодишният активен есперантист Данчо Данчев през 1998 година, по молба на споменатия вече Иван Танев пише писмо на есперанто до Съпрузите - есперантисти да бъде снабден с компютър този пловдивски невиждащ, останал без зрение и без двете си ръце по време на военната си служба. Или по-точно, само с един единствен пръст на лявата си ръка. И още през лятото на 1999 година Жак пристига в Пловдив заедно с редактора на „Есперанта лигило” Ян Верхеууле и донася на Иван компютър втора употреба. А Иван се научава да пише на компютъра и да го използва за четене на книги, и то на една вече доста зряла възраст от 63-64 години. За тези негови изумителни успехи огромни заслуги има учителката по компютърно обучение от Националния център за рехабилитация на слепи Стефка Стойчева.
    След време, пред тази фондация Иван Танев, Данчо Данчев и аз лобирахме за безвъзмездно предоставяне на компютри и на Росица Танева и Величка Гушева. Разбира се, компютър получи след Иван Танев и Данчо Данчев. Но първи български бенифициент на фондация „Евиденте” изглежда става есперантистът – ветеран Иван Шишков от Габрово, който е на лечение в Холандия през далечната 1991 година. С него Жак Туиндер установява контакт и му предлага своята помощ при набиране на парични средства за заплащане лечението на българския есперантист. След време семействата на Иван Шишков и Жак Туиндер се сприятеляват. И когато Жак е в България, било сам, било със съпругата си Вера, той винаги ще намери време за среща с добрия си габровски приятел и съидейник. Иван Шишков е може би първия българин, който получава от Вера тъжната вест за кончината на неизтощимия благодетел.

    Бенифициенти на фондация „Евиденте” са също и Асоциацията на невиждащите есперантисти в България, Националната асоциация на сляпоглухите в България (НАСГБ), Съюза на слепите в България и Националния център за рехабилитация на слепи. Тези български организации получават безвъзмездно от нашите холандски приятели парични средства, компютри, затворени телевизии, брайлови дисплеи, брайлови принтери и т. н.

    По време на Световния конгрес на слепите есперантисти, проведен през 2000 г. в Пловдив, председателят на НАСГБ г-н Димитър Парапанов си урежда среща със семейство Туиндер, на която са представени нуждите на прохождащата тогава организация. И още на другата година българските слепоглухи получават от фондация „Евиденте” няколко компютри и затворени телевизии и един брайлов принтер. След време същата фондация им дарява 32 слухови апарата втора употреба и няколко кашона очила. Затворените телевизии и слуховите апарати се ползват все още, а компютрите съвсем доскоро.

    Фондацията на двамата есперантисти е реализирала благотворителни проекти на три континента в Албания, Румъния, Молдавия, Таджикистан, Шриланка, Еритрея, Конго, Танзания, Кения и др. Хиляди са хората с увреждания, получили пряка или косвена подкрепа от високоблагородната дейност на институцията, създадена и ръководена от неуморните холандци.
    И само преди една година невиждащите есперантисти Мариннка Спасова и Владимир Желев получават финансова подкрепа от същата фондация, благодарение на която те участват в световни конгреси на слепите есперантисти, провеждани извън България. И аз самият съм получавал от фондация „Евиденте” стотици аудиокасети, които съм използвал при издаването на говорещото списание „Литературно списание”.
    И пак за това списание от тази фондация ни бяха дарени десетки пластмасови пликове за многократна употреба, посредством които разпращахме списанието до десетките негови читатели и разпространители.
    Жак Туиндер е роден на 10 януари 1933 година в Хага. Той е второто дете от десетте деца на своите родители. След завършване на образованието си в продължение на много години е социален работник в Хеемскерк, което изглежда трайно формира неговата нагласа към благотворителност, към подпомагане на хората с различни увреждания. Несъмнено, важен фактор за това е и неговата дълбока религиозност.
    Жак започва да изучава и ползва есперанто на 16-годишна възраст. Акушерката на неговата многодетна майка го приобщава към есперантизма, като му показва книжка със заглавие ”Есперанто”. И като много други Жак учи изкуствения международен език сам. По-късно той среща своята половинка Вера, холандска есперантистка, във Варшава на пореден есперантистки форум. Съидейникът Жак Туиндер беше ревностен есперантист и винаги при срещите си и в своята кореспонденция държеше да се ползва приоритетно есперанто. Десетки невиждащи есперантисти от Европа, Азия и Африка са в контакт с него посредством брайлови или електронни писма. Десетина българи две десетилетия също общувахме с Жак чрез писма или по телефона.Той никога не пропускаше да ни поздрави за Великден, Рождество Христово и Нова година, и обикновено ни изпреварваше в изпращането на поздравителните картички с 10-15 дена.
    Благотворителят и нашият добър приятел Жак Туиндер напусна този свят на 17 срещу 18 юни в Хеемскерк, сякаш доста внезапно - почти като откраднат. Българските бенифициенти на фондация „Евиденте” и приятелите на Жак скърбим дълбоко за своя дарител и приятел.

Да се поклоним пред светлата му памет!!!

3 юли 2011, Пловдив
Ангел Сотиров

Начало