Начало

ПРИ ВЛАДИМИР ЖЕЛЕВ – ЮБИЛЕЙ СЛЕД ЮБИЛЕЙ!!!!

Ангел Сотиров

Снимка: Фотоархивът на автора

Почти винаги говори много сериозно, отривисто, изричайки сякаш заповеди. Изглежда тъкмо затова доста често съм си мислил, че ако имаше нормално зрение, вероятно би бил много строг офицер. В своята военна кариера непременно би стигнал до чин полковник, а може би и генерал дори. Но съдбата му възлага съвсем други мисии. И тези задачи той изпълнява като перфектен войник – прецизно, усърдно, предано и устремно.

На 22 януари 2021 той е отново юбиляр. Ще има, непременно, тостове и благопожелания към щастливеца. Празнуващият своята 85–годишнина ще получава също телефонни позвънявания, телеграми и поздравителни адреси от страната и чужбина.

Роден е в Добрич. Въпреки увреденото си зрение, което има от детска възраст, той не постъпва в специално училище, а се обучава в масовите училища на родния си град. Веднага след завършване на гимназия, започва да учителства в близкото до Добрич село Александрия. За дълъг период от време работи в специалните производствени предприятия във Варна и Пловдив на Съюза на слепите в България, и в неговите офиси на регионалните му организации в тези градове. По щастливо стечение на обстоятелствата, се завръща към своята първа професия и 20 години е талантлив и уважаван учител в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. Тази институция три години Владимир Желев успешно ръководи, замествайки титулярите Христо Белобрадов и Димитър Парапанов.

Но без никакво съмнение, паметникът неръкотворен и висок на Владимир Желев като общественик, е учредената в 1998 г. от него Асоциация на невиждащите есперантисти в България. Тя успешно организира три световни конгреса на слепите есперантисти: в Пловдив (2000), в Албена (2007) и във Варна (2013).

И още нещо за общественика и есперантиста Владимир Желев. На 15 август 1997 г. той е сред учредителите на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Избран е въодушевено дори в Контролния съвет на успешно учреденото сдружение. И досега той наблюдава много внимателно живота и развитието на тази организация, най–вече посредством сп. "Звук и светлина". Преди години преподава есперанто на трима нейни изявени членове: Снежка Кирчева – тогавашен редактор на сп. "Звук и светлина", Димка и Кирил Дамянови – утвърдени спортисти, самодейци и автори на поетични текстове. Той също участва много активно в рехабилитацията на великата българска сляпоглуха Боряна Коскина – поетеса, писателка и художничка. Владимир Желев е написал десетки журналистически текстове на български, есперанто, руски и украински. През 2016 г. се появи и първата му белетристична книга "Розата". Наскоро видя бял свят и втората му книга с разкази "За добротата на хората". Забележителните успехи на Владимир Желев в различните сфери на социална дейност изглежда се дължат и на неговото знаково име, което означава "Владей света". И той посредством своите роли, активности и текстове май завладява света. От Япония, Китай, през Русия, та чак до Канада!!! Дал Бог всекиму такова благодатно име!!!

Да поздравим и ние юбиляря, пожелавайки му добро здраве и интересни занимания!

 

 

Начало