Начало

Д-Р АТАНАС КОСТАДИНОВ – БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР И ПРЕПОДАВАТЕЛ


Ангел Сотиров


ОБЩИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ


Д-р Костадинов

    Атанас Петров Костадинов е роден в село Васил Левски, община Опан, област Старозагорска на 12 ноември 1944 г. Родителите му  Петър Костадинов и Яна Михалева са дребни земеделски стопани, които в началото на 50-те години на миналия век. стават членове и работници на местния земеделски кооператив. Той е четвъртото дете на своите родители, те имат и дъщеря Мария, с 10 години по-голяма от него и двама сина, които са починали в ранна бебешка възраст.


    Д-р Атанас Костадинов сключва брак на 3 януари 1973 г. с медицинската сестра Златка Иванова Лечева, от която на 1 септември 1982 г. има син Иван. Развежда се през 1988 година.


    Д-р Атанас Костадинов, след кратко боледуване, напуска този свят твърде рано, едва току-що навършил 45 години, на 6 февруари 1990 година в Окръжната болница на град Хасково.  Той е погребан в Старозагорските гробища в кв. Кольо Ганчево.


ОБРАЗОВАНИЕ


    Атанас Костадинов завършва с отличен успех основното си образование  в училището на своето родно село през 1958 година. Той продължава през същата година обучението си до 1962 г. в Селскостопанския техникум в село Садово,  област Пловдивска по специалността животновъдство. И това учебно заведение Атанас Костадинов завършва с отличен успех и придобива специалност среден техник по животновъдство. 

    В 1966 г. е приет за студент по медицина във Висшия Медицински институт в град Пловдив, който завършва успешно през 1972 г. В същия институт Д-р Атанас Костадинов след време е специализант по специалността ендокринология.


РАБОТА


    По време на военната си служба Атанас Костадинов е фелдшер, ускорено подготвен (след 10-месечно обучение) за тази длъжност в тогавашните структури на Министерството на отбраната. След отбиване на военната си служба, той работи известно време като зоотехник в местния земеделски кооператив на своето родно село. Около година и половина той също е на работа като апаратчик в Азотно-торовия завод край град Стара Загора.


    След приключване на медицинското си обучение д-р Костадинов веднага е изпратен по разпределение за участъков лекар в с. Осетеново, област  Пловдивска, където работи в периода 1972-1975 година. Известно време е на работа и в Санаториума в село Баня, община Карлово, област Пловдивска.


    След това години наред д-р Атанас Костадинов работи като старши асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести във Висшия Медицински институт  - град Пловдив.


    

    Д-р Атанас Костадинов на 10 март 1988 година  започва работа в гр.  Маджарово, област Хасковска като завеждащ тамошната поликлиника от пети тип. В тази поликлиника, която е разполагала със малък стационар от 15 легла, той работи до края на дните си.


    

Съставител: Ангел Сотиров

Начало