Начало

ДУХЪТ Е ВОЛЯ!?

Евангел Сотиров

Снимки:Фотоархивът на ВУАРР


Радка Димитрова

Духът е воля!? Това, сякаш малко странно заглавие носи поредната, трета личностна енциклопедия на издателство "Талант". Първите две представяха личности от Пловдив или свързани силно с този град и носеха достатъчно индикативното заглавие "Изявени пловдивчани". Да припомня, че сред тези хиляда изтъкнати майнички намериха място и десет членове на ССБ. Техен съставител е неуморната и чаровна Радка Димитрова.


Проф.
Д-р инж. Димитър Димитров

Идеята и за трите личностни енциклопедии принадлежи на акад. Проф. д-р инж. Димитър Димитров, президент и създател на Висшето училище за агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) - бившият Земеделски колеж. За моя изненада, проф. Димитров е автор не само на научни, но и на поетични текстове и на карикатури. Оказа се, че и той като много творци е една твърде нарцистична натура. Ееее, няма лошо, както се казва в такива случаи... Но може би доста е смущаващ фактът, че своето академично звание нашия щедър и алтруистичен професор си го е доставил от т. нар. Българска академия на науките и изкуствата - някакво хасковско сдружение с нестопанска цел.

Премиерата на уникалното издание се състоя в препълнената Седма аудитория на ВУАРР, град Пловдив. Авторът Радка Димитрова се опита да представи персонажите, но не й стигна времето за всички. Моето его бе силно поласкано, след като Радка обяви на всеослушание, че на чаша бира с Ангел Сотиров, в ресторант "Синия кос" е стартирала работата й по настоящата книга. Впрочем, всички герои от тази енциклопедия получиха безплатно по един екземпляр от нея.

В своето слово президента на ВУАРР Проф. Димитров подчерта, че героите на тази енциклопедия са наши учители по стоицизъм, че въпреки божиите изпитания, които са им изпратени, те се справят и са горди с това, което вършат, и със силата на своя дух и воля са се извисили и са намерили своето щастие. Проф. Димитров изрази готовност за сътрудничество , да предостави базата на ВУАРР за реализиране в бъдеще на общи инициативи с хората със специфични потребности.

Личностната енциклопедия "Духът е воля", се разполага на 390 стр. формат А4 и съдържа 88 текста за хора с различни физически и сензорни увреждания от цялата страна, доказали се в науката, изкуството, културата, спорта. Сериозно присъствие в това издание имат лицата с нарушено зрение, сред които нашите несъмнени гордости: маестро Стоян Бабеков, Владислав Кацарски, Расим Низам, д-р Петър Стайков, Хюсеин Исмаил, д-р Иван Янев, Ася Бурова, Албена Алексиева, Мира Попова, Красимира Георгиева, Петя Алексиева, Джовани Чемишанов, Николай Тодоров, 4 пъти магистърът Веселина Стоилова (с една магистратура повече от Индира Ганди) и още 10, или общо 24 лица, почти една трета - от рекламираното във въпросната книга "инвалидно войнство", както закачливо ни охарактеризира поетът Владислав Кацарски.

Според някои, представеният справочник може да се разглежда и като наръчник за оптимизъм, и да бъде задължително в ръцете на личните лекари. Други го смятат като чудесно рехабилитационно помагало, което трябва да притежава всяка библиотека - учрежденска, училищна, читалищна и т. п. Инвалидните съюзи – ССБ, СГБ, СИБ, също трябва да снабдят всяко свое поделение с това оптимистично и свръх-полезно четиво. Разбира се, не липсват и не толкова възторжени отзиви. Например, нокомформистите се усмихват иронично: "уж говорим неспирно за интеграция, а аплодираме сегрегационни инициативи", "и какво е енциклопедичното на произведението, каква е научността му", "не са ли критериите за подбор на презентираните херои доста занижени", "някои от текстовете са недоредактирани"…

Презентацията завърши с три песни на пловдивския дует "Настроение". Дима и Кирил Дамянови с третата си песен"Здравей, как си", на която с топлия си баритон пригласяше дискретно самият проф. Димитров, разтанцува залата. Аз се намерих в прегръдките на Ангелина Кръстева, от които не без усилия ме изтръгна обаятелната авторка Радка Димитрова. Поради оскъдните танцувални дарби на моята не съвсем скромна особа, аз се молех горещо песента по-скоро да свърши. Но това последното ви го споделям под секрет…

 

 

 

Събитието всъщност приключи както е обичайно с обилна шведска маса. Тя бе зачетена почти от всички присъстващи, дегустиращи хапките и отнасящи в чантите си бутилки с вода, , вероятно за спомен.

И въпреки различното отношение към най–новата личностна енциклопедия, да й пожелаем изобилие от купувачи и читатели!!!

 

 

Начало