Начало

ENIGMA JUBILEUL

 

Angel Sotirov

Stojan Stanchev

Jes, silentema kaj enigma. Certe mi ne pravas... Sed al mi sxajnas, ke lia persono estas suficxe enigma. Eble, cxar li tre ofte s olvas sukcese enigmojn en nia sxatata revuo EL. Sxajne ankaux, ke mi ne scias multe pri li, pri lia vivo, pri liaj okupoj, hobioj, pri liaj legomatingajxoj. Miaj informoj pri li estas malabundaj, kvankam ke mi lin renkontis en Varna appntaux 5 jardekoj. Apenau en la lastaj semajnoj mi konstatis, ke li estas ekskluzive modesta kaj remarkinde hontema sociaganto.

Li estas naskita la 17-an de auxgusto, dat oje kiu aperas sur la blankan mondon mia pli juna filino Neda. Forte impresita de tiu fakto mi decidis nepre provi verki bonan tekston pri tiu iomete sxajne stranga, laux mia opinio,introverto. Stranga, sed сендубе ege inda kaj interesa homo. Liaj gepatroj donis al li la bonegan bulgaran personan nomon Stojan, t. e. staranto, staranto firme sur la peka tero.

Li estas lernanto en sia naskigxvilagxo Ajdemir. 12-agxa pro la malfelicxa akcidento li perdas партон де сиа vidpovo kaj 3 fingrojn de sia maldekstra mano.

Multajn jarojn li laboras en blindulentrepreno en urbo Varna. Tie li igas sian familion, kies rezulto estas du bonegaj filoj, same portantaj belajn bulgarajn nomoj Rosen kaj Milen.

Stojan Stancxev esperantigxis en 1972. Lia unua E-profesoro estis lia samurbano kaj kolego Marin Iliev. Poste Stojan finis dunivelan E-kurson cxe varna esperantistino Sasxa Nedeva. Versxxajne pro lia silentemo en 2014 oni elektis lin por kasisto de ANEB. Aux pro sia естонта bankista rolo li farigxis silentemaulo Estas ia proverbo, ke la mono sxatas silenton. En 2019 li dufoje estis elektita por ANEB-prezidanto. Ekde cxijare Stojan Stancxev estas nia ANEB-deligito por LIBE kaj "Esperanta ligilo".

Mi estis agrable surprizita, ke mia rolulo kiel mi mem, kulturadas sur sia apartamenta logxio diversajn kreskajxojn, inkluzive paprikojn. Ecx li promesis donaci al mi plenrugxan brulgustegan paprikon, kies semojn nepre mi plantu en mian surlogxian gxardenon. Alia lia hobio estas la farado de bongustega kaj tre aroma abrikota brando. Pli ol tridek jarojn li provas produkti tiun eleksiron por la bezonoj de sia kvarpersona familio kaj gxiaj gastoj kaj amikoj. Duonlitron da tiu eliksiro Stojan promesis donaci al mia mosxto, post kiam li komprenis, ke nur tiun Brandon mi volonte trinkas.

Okaze de70-jara jubileo , de, Stojan Stancxev, ni salutu lin, , bondezirante al li bonan sanon, altajn atingajxojn en liaj hobioj kaj sociaj roloj!!!

Начало