Начало

IN MEMORIAM

МЕНИДЖМЪНТЪТ МУ Е В КРЪВТА

Ангел Сотиров

Снимка: личния архив на Янаки Градев 

Янаки Градев
Янаки Градев

      Той не е завършил никаква школа по мениджмънт – нито държавна, нито частна, нито на третия сектор. Или по-точно неговата школа по мениджмънт е самият жив живот – както се казваше тогава. Животът и практиката са неговите "университети". И той като някогашния японски премиер от 70-те години на миналия век Какуей Танака (1972-1974) е дори и с твърде рехави гимназиални спомени. Или ако бъдем съвсем точни – при министър-председателят от страната на изгряващото слънце гимназиалните спомени сякаш май въобще липсват. Но мениджърските таланти и на Янаки Градев като че ли му са генетично дадени, а животът само ги експонира и доразви. Той притежава изключителна социална интелигентност: силно развито чувство за хумор и самоирония, невероятна комуникативност, изумителна толерантност, умения да разбира другия с неговите истини и нагласи. И той като повечето японски мениджъри катери кариерната стълба стъпало по стъпало, а не като много американски ръководители – от най-долното стъпало, че чак на най-горното, ефектът на тапата или т.Нар. Ударно издигане.

      Председателят Градев умееше и да създава кадри, да се грижи търпеливо и тактично за тяхното развитие и утвърждаване, да им дава шанс, да рискува и трудно да се отказва от своя кадрови избор. Но също като украинският Тарас Бульба да бъде суров и безпощаден, когато ситуацията го изисква. Той се разделяше от раз с дългогодишни свои приятели и близки роднини.

      Най-бурното организационно, културно и икономическо развитие на Съюза на слепите в България е свързано с неговото име. Където и да работи г-н Янаки Градев – във варненското производствено предприятие или в централния офис на Съюза на слепите в България, навсякъде той идва пръв и си тръгва последен, часове след края на работния ден. Работи много често и в събота и в неделя, работи с хъса на частен предприемач, като се изцежда докрай в работата, макар че здравето му не е съвсем супер. Той е невероятен работохолик – неговата дрога, както сега понякога се казва, е работата и само работата.

      Янаки Градев имаше силен афинитет към производствено-стопанската дейност. И сякаш не съвсем без основание неговите най-големи критици го обвиняват, че е превърнал Съюза на слепите в България в едно стопанско обединение, че е загърбил същинската дейност на организацията. Тези негови критици си спомнят, че на седмичните оперативки най-често употребяваната дума месеци наред е била "ос гърбична". Разбира се, изглежда трябва да отбележим, че и Янаки Градев, като много негови тогавашни колеги от стопанското и общественото поприще, плаща определен данък на господстващата  по онова време гигантомания. Като особено ярки примери в това отношение могат да се посочат шуменското предприятие и производствения филиал в гр. Добрич.

      И на международната сцена най-забележителните постижения на Съюза на слепите в България са по време на председателстването на г-н Янаки Градев. България е домакин на редица значими международни форуми, представители на Съюза на слепите в България заемат високи позиции в световните и европейските организации на слепите. Самият Янаки Градев е избиран за член на ръководството на Световния съвет за благополучие на слепите и за генерален секретар на Европейския регионален комитет (1987-1990) на тази същата организация.

      Янаки Трифонов Градев е роден на 29 септември 1933 г. в село Самотино, Варненска област в семейството на дребни земеделски стопани. Баща му Трифон Градев е активен член на Българската комунистическа партия, за което е въдворяван в концлагер и е осъждан с ефективна присъда, която излежава във варненския затвор.

      Основното си образование Янаки Градев завършва в с. Старо Оряхово (Варненско). Той прави опит да продължи обучението си в техникум по горска промишленост в същото село. През 1949 г. Янаки Градев прекъсва своето образование поради силно намалялото си зрение. По-късно през 1971 г. завършва средно образование като редовен ученик във варненската вечерна гимназия.

      Началото на професионалната кариера на Янаки Градев е почти като на американски писател. Какво ли не е работил той? Едва 16-годишен Янаки започва работа като коларо-железар към Районния кооперативен съюз в Старо Оряхово. По-късно пак в Районния кооперативен съюз на същото село той работи и като точилар, оксиженист и огняр. През пролетта на 1952 г. в резултат на дегенерация и атрофия на зрителния нерв неговото зрение още повече отслабва. Янаки Работи също и в местното Трудово кооперативно земеделско стопанство като обслужващ на селскостопански машини.

      Янаки Градев през 1957 г. постъпва на работа като плетач на куха стъклария в специалното производствено предприятие "Успех", - Варна, собственост на Съюза на слепите в България. В същото предприятие през 1960 г. той е назначен за началник-пласмент.

      Лидерските качества на будния селски младеж са забелязани и от 1958 до 1962 година е избран за секретар на организацията на Българската комунистическа партия в споменатото вече предприятие. Той е избиран и за председател на районния съвет на ССБ - Варна от 1960 до 1962 г. По същото време за 5-6 месеца Янаки е дори и синдикален лидер в това предприятие. На Третия конгрес на ССБ (1959) Янаки Градев е избран за член на Централния съвет на ССБ.

      Г-н Янаки Градев е изключително успешен директор за цели 14 години на варненското предприятие, което оглавява през 1962 г. През този период се построяват двете производствени сгради на предприятието, първите три жилищни блока, Работническото общежитие, Дома на културата, детската градина и др. Може би най-големият мениджърски подвиг на директора Градев от онова време е, че ръководеното от него предприятие успява със собствени сили да си построи през 1974 г. новата производствена сграда, нещо твърде уникално и новаторско за тогавашните времена и подходи. По време на управлението му във варненското предприятие се внедряват модерни технологии за производство на изделия от термопластични пластмаси и производството на електро инсталационни изделия. Към предприятието се разкриват и първите в системата на ССБ производствени филиали в градовете Бургас, Добрич и Силистра, в които десетки слепи и слабо виждащи лица от тези селища намират професионална реализация като производственици и ръководители.

      И изглежда съвсем естествено талантливият млад стопански мениджър да бъде избран на Седмия конгрес (1976) за председател на ССБ. На Осмия (1981) и на Деветия (1986) той е преизбиран с почти абсолютно мнозинство на този пост.

      Със стажа си от 13 години и 5 месеца на председателското кресло г-н Градев е твърдо на ВТОРА позиция сред осемте председатели на обединения съюз на слепите след 1951 г. Разбира се, по постижения г-н Янаки Градев е всепризнатия шампион измежду своите колеги през въпросния период. Тъкмо по тези 13 години и 5 месеца, когато е председател Янаки Градев, изпитват дълбока, почти неистова носталгия много често стотици слепи и слабо виждащи хора в нашата страна, и то като че ли не съвсем без основание.

      Сякаш не е никак случайно, че тъкмо Янаки Градев е председателят на Съюза на слепите в България, обсипван с най-много български държавни ордени и отличия: "Златен орден на труда", "Червено знаме на труда" и "Народна република България" Втора степен, званието "Заслужил деятел на здравеопазването". За значим принос в развитието на организациите на слепите в Европа и в България в средата на 80-те години г-н Градев е награден и с медала "Луи Брайл" от ръководството на Европейския съюз на слепите. През 1993 г. във връзка с неговата 60-годишнина и за големия му принос за развитието на организираното движение на слепите в България ЦС на ССБ му присъжда званието "Почетен член на Съюза на слепите в България, а през 2003 година във връзка със 70-годишнината му УС на ССБ го отличава с "Медала за особени заслуги".

      Но не му е писано на председателя Градев да се радва на спокойни старини и отдавна заслужена почивка. На 14 февруари 1998 г. той учредява Съюз на слепите предприемачи в България и е негов пръв председател до 18 май 2002 г. От юни 2001 г. до април 2004 г. Янаки Градев е зам.-председател на Националната потребителна кооперация на слепите в България, и през април 2007 г. пълномощниците отново му дават своя вот за член на Управителния съвет на тази организация. А през 2005 г. софиянци решават да направят г-н Градев един от своите представители в Националното общо събрание на Съюза на слепите в България. И при тези най-нови свои публични роли Янаки Градев работи с присъщата си апостолска всеотдайност и вдъхновение. С младежко неспокойствие и плам през последните 4 години той пише развълнувано открити писма и обръщения, съставя програми, оглавява и участва в разработващи групи и комисии.

      И съвсем скоро – на 29-ти септември т. г. г-н Янаки Градев навърши една доста кръгла годишнина –  75 години от рождението си. По случай този
негов юбилей, някои от неговите сътрудници и опоненти имаме сериозни основания да му поднесем още веднъж нашите най-дълбоки и искрени съжаления за незаслужените критики и упреци към него от наша страна в началото на т.нар. преход. И, естествено, да му благодарим за всичко, което той е направил и прави за хората с нарушено зрение и да му пожелаем дълголетие и добро здраве, и да продължава да е все така полезен за каузите на слепите В България!!!


Октомври 2008, Пловдив


* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЯНАКИ ГРАДЕВ НИ НАПУСНА ЗАВИНАГИ

      Но възрастта, а също и годините на постоянно напрежение и голямо претоварване, изглежда в края на краищата си казват думата и на шести април 2010 г. екс ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Съюза на слепите в България Янаки Градев получава апоплектичен удар. В резултат на инсулта той получава частична пареза и загубва изцяло своя говор, който не се възстановява въпреки положените усилия на лекари, рехабилитатори, масажисти, и особено на неговите дъщери Весела и Татяна.

      Г-н Янаки Градев ни напусна завинаги на 14 януари в София. На траурната церемония , проведена на 17 януари в софийските Централни гробища, присъстваха опечалени от цялата страна – роднини, приятели, колеги, негови сътрудници.В краткото си слово Велик Атанасов подчерта, че при председателството на Янаки Градев Съюзът на слепите в България  е бил в своя апогей, и че с живота си и със своята работа той за нас ще остане  един еталон на ръководител от най-висока класа. Поклон пред светлата му памет!!!

 

Начало