Начало


ВЪЗМОЖНИ ПРОФЕСИИ ЗА СЛЕПИ
И СЛАБОВИЖДАЩИ В БЪЛГАРИЯ


Съставител и редактор: Ангел СОТИРОВ


Пловдив 2000


СЪДЪРЖАНИЕ
Към ползващите тази брошура

Възможни професии за слепи и слабовиждащи у нас:Към ползващите тази брошура

Поради течащия в страната ни преход към пазарна икономика дейността на специалните производствени предприятия на ССБ все повече и повече ще се свива и много от тях вероятно ще бъдат закрити. Оцелелите предприятия ще бъдат в съвсем други мащаби като численост на персонала (не повече от 50-100 души), производствена номенклатура, производствени площи и т.н. В тях, ще намират приложение на своя труд най-вече зрително затруднени с множество увреждания. Поради тази тропаща на "вратата ни" ситуация особенно остро стои въпроса за професионалната реализация в нормални производствени предприятия, в държавни учреждения и институции, и по пътя на самонаемането- разкриването на свой бизнес.

Разбира се за последната форма на професионална реализация зрително затруднените е необходимо да притежават такива личностови качества като организаторски способности, предприемачески хъс и др. В тази насока все по-голяма роля ще играят професионалното ориентиране и консултиране на зрително затруднените.

Важна стъпка в професионалното ориентиране и консултиране на зрително затруднените лица е изготвянето на списъци с достъпни за тях професии въз основа на нашия и чужд опит. В тези списъци се включват такива професионални дейности в които слепите и слабовиждащите са намерили успешна реализация.

На 17 февруари 1996г. на заседание на Комисията по рехабилитация , професионално обучение и трудоустрояване към Изпълнителния съвет на ССБ, проведено в почивния дом на ССБ гр.Дряново, се изготви първия у нас примерен списък на възможните професии за слепи и слабовиждащи. В заседанието на комисията участваха членовете и: Албена Алексиева, доц. д-р Владимир Радулов, Васил Каракашки, Петко Петков, Павел Чемишанов и Ангел Сотиров (председател на същата). При изготвянето на списъка взеха активно участие също д-р Петър Стайков- зам. председател на Комисията по рехабилитация към Европейския съюз на слепите и Елфина Божилова, Стефка Стойчева и Стефан Данчев- учители в Център за рехабилитация на слепи гр.Пловдив.Списъкът обхващаше 48 професии в четири групи : за слепи и слабовиждащи с множество увреждания ; професии за самонаемане ; професии в индустриалното производство ; професии в информационното обслужване. За пръв път той беше разпространен по време на симпозиума на тема "Актуални проблеми на трудово- професионалната реализация на зрително затруднените у нас", проведен на 11 и 12 април в гр. Пловдив. През 1999г. същият списък доц. д-р Вл. Радулов публикува в своята книга "Рехабилитация на зрително затруднените ".

Настоящата разработка ползва основно този списък, като го допълва с още една пета група- професии на висшето образование. Допълнени са и първите четири групи като са направени известни корекции. Включените в новият списък професии са 77.Публикуването на списъка с тези допълнения в един по- голям тираж и оформено като брошура има за цел да улесни всички онези които в своята професионална или публична дейност се занимават с проблемите на слепите и слабовиждащите, и най- вече тези, които имат по- пряко отношение към професионалното ориентиране и консултиране. В края на брошурата публикуваме адресите и телефоните на институции, организации и служби на и за слепи към, които ползващите тази брошура в зависимост от спецификата на своя проблем могат да се обърнат за допълнителна информация.

20 септември 2000
Ангел Сотиров
Пловдив


ВЪЗМОЖНИ ПРОФЕСИИ ЗА СЛЕПИ
И СЛАБОВИЖДАЩИ У НАС


I. За слепи и слабовиждащи с множество увреждания

1.Опаковчици на щипки за пране,на водопроводни части,на пластмасови детайли,клечки за зъби /и за слепоглухи/.
2.Пресоване на метални опаковки от бира и сокове за рециклиране /и за слепоглухи/.
3.Изработване на коледни украшения
4.Участие в производство на керамични изделия
5.Асистент-продавачи(сортират стоки, подреждат и зареждат щандове).
6.Работа в кухни(обслужване на миячни машини -изваждане и сортиране на съдове).
7.Работа на бензиностанция(миячи на стъкла).
8.Работа в специални предприятия/при намален работен ден/ и предварителна професионална подготовка.
9.Работа в селското стопанство(гледане на животни).
10.Сгъване на печатни материали, лепене на пликове,изработване на кутии и кашони.
11.Тапицерия-елементарни операции.
12.Книговезство.
13.Бутилиране на минерална вода и лепене на етикети.
14.Обслужване на мелници за пластмасови отпадъци.
15.Помощник-градинари,помощник-цветари
16.Строителни бояджии
17.Портиер- информатор
18. Домашна помощница (чистачка)

Професионалните дейности за тези лица трябва да са елементарни,предполагащи извършването на прости операции и да имат спомагателен характер.


II. Професии за самонаемане:

1.Книговезна дейност.
2.Кошничарство.
3.Метларство.
4.Акордиране и ремонт на пиана.
5.Ремонт на велосипеди.
6.Ремонт на електро-домакински уреди.
7.Тапицерство.
8.Ръчно плетиво.
9.Машинно плетиво.
10.Макраме.
11.Елементарно тъкачество.
12.Грънчарство.
13.Дърводелство:изработка на различни битови изделия, табуретки,хранилки за птици,моливници,кошери за пчели,рамки за картини и огледала
14.Мебелисти
15.Гравюра върху стъкло/стъклопис/.
16.Обработка на кожи и кожени изделия,изработка на чанти,портмонета,декорация на дрехи.
17.Щамповане на плат.
18.Апликация.
19.Изработка на играчки-кукли,сувенири.
20.Дребни търговци.
21.Строителни облицовчици
22.Ключари
23.Масажист
24.Часовникар
25.Цветарство
26. Приготвяне на тестени закуски


III. Професии в индустриалното производство:

1.Оператори на металообработващи машини:металопресьори (сечене и огъване на детайли)
2.Оператори на шприцове,преси и дозатори за термопластични и термореактивни пластмаси
3.Монтаж на детайли.
4.Сортиране на материали.
5.Опаковка.


IV. Професии в информационното обслужване:

1.Компютърни оператори.
2.Компютърни програмисти.
3.Професии в туризма-администратори и управители на хотели.
4.Бизнес-секретари.
5.Телефонни оператори.
6.Диспечери в таксиметрова служба.
7.Дистрибуторство.
8.Служители в информационни бюра
9.Преводачи


V. Професии на висшето образование
/интелектуални професии/

1.Адвокат
2.Юридически-консултант
3.Съдия
4.Учител в начално, основно и средно училище
5.Възпитател
6.Преподавател в колеж и ВУЗ
7.Коректор(в печатници и издателства)
8.Журналист
9.Библиотекар
10.Научен работник
11.Социолог
12.Психолог
13.Композитор
14.Хоров диригент
15.Певец (оперен, поп-, фолк-,)
16.Музикант
17.Писател
18.Мениджър
19.Икономист( данъчен инспектор, счетоводител и др.)Начало