Начало


НАЙ-НОВАТА КНИГА НА АНГЕЛ СОТИРОВ

 

 

 

 

 

 

Съвсем наскоро излезе от печат най-новата книга на Ангел Сотиров "Рехабилитация на хора с нарушено зрение". На 184 страници, в 4 глави и с 12 черно-бели фотографии, най-вече от дейността на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив. Книгата съдържа статии и доклади на автора в областта на психологията и рехабилитацията на невиждащите хора, писани в продължение на 26 години. Като полиграфски продукт книгата изглежда много прилично и е в тираж 300 екземпляра. Авторът й е подарил по 3 екземпляра от нея на библиотеките при Софийския и Пловдивския университет, където той е учил и преподавал. Библиотеката на софийския университет е пожелала да закупи още няколко бройки от книгата, а библиотеката на Пловдивския университет е изпратила благодарствена грамота на автора. 

 

"Рехабилитация на хора с нарушено зрение" е четвъртата авторска книга на Ангел Сотиров. Неговата предишна книга "Българските организации на слепи  - вчера и днес" (2004) вече трета година е притежание и на Конгресната библиотека във Вашингтон, благодарение на отдела за международен книгообмен на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методи”.

 

В най-близко бъдеще книгата ще се издаде и в аудиоверсия на компактдиск в mp3 формат от Съюза на слепите в България. На релефно-точков брайлов шрифт се очаква да бъде отпечатана от Национално читалище "Луи Брайл", чиято електронна библиотека, заедно с още няколко специализирани сайта, ще предлага книгата и в електронен вариант.

 Начало