Начало


ВЕСТИ НА "АРТФОРУМПРЕС"

 

ОТНОВО СВЕТОВЕН ФОРУМ НА НЕВИЖДАЩИ ЕСПЕРАНТИСТИ
В БЪЛГАРИЯ


Ангел Сотиров

 
 
От 20 до 27 август в Албена 110 невиждашщи есперантисти от 15 държави ще участват в поредния 73 свой конгрес.С доклади, срещи, артвечери, дискусии, плаж и екскурзии ще бъде наситено пребиваването на представителите от континентите Европа, Азия и Америка в чудесния черноморски курорт. Темата на конгресае "Есперанто – подходящо средство за културна интеграция на невиждащите".
През последните 7 години това е трети такъв форум, на който България е домакин. Изборът на България в такъв кратък период за място на два световни конгреса и една международна среща е много сериозно признание както за страната, така и за есперантското движение сред невиждащите, което през последните години преживява бурен разцвет. Постиженията на българските слепи есперантисти са впечатляващи: многобройни курсове за изучаване на този международен планов език, мащабна издателска дейност, ежегодни тридневни срещи с езикови практикуми, постоянно участие във всички световни конгреси със свои представители през последните десетина години.

 


Начало