Начало


ЩАСТЛИВАТА СЪДБА НА ЕДНА БРОШУРА

Ангел СОТИРОВ


"По различни причини може да ви се случи да имате контакт с невиждащи хора. Може би някой член на семейството ви да е сполетян от тежката съдба на незрящите или някое от децата ви трябва от малко да понася неудобствата от слепотата или слабото зрение. Или сте срещнали случайно човек с недостатък в зрението, на когото желаете да помогнете. Може и да е служебно задължение в някои случаи.

Така както могат да бъдат различни мотивите, различни са съдбите и характерите на хората,   на които бихте пожелали да окажете помощ. Няма "слепи" въобще. Вие сами ще се уверите колко е голяма разликата между човек, който от детство е свикнал със съдбата си,   и такъв, който по-късно е ослепял. И между слепите има бързи и бавни, сръчни  и  нес­ръчни, такива които лесно се ориентират и други, които трудно се справят с обстановката. Всички тези различия ще определят по какъв начин да действате. С течение на времето вие ще се научите кога, как и до каква степен да помагате. Когато слепият е млад,  с него можете да се движите бързо и  леко навсякъде, при по-възрастните е необходимо обаче повече внимание и предупреждаване за препятствията, които се срещат по пътя. Може би ще изпитвате в началото известна потиснатост, поради тежката съдба на вашия партньор, но именно поради това е необходимо да знаете,  че трябва да виждате в него преди  всичко и  винаги човека,   кой­то както вас се бори  и страда,   готов е за труд и радости  в живота." Това са въвеждащите думи на едно невероятно помагало за хората, които имат по-постоянен контакт с лица лишени от зрение.
   
Брошурата "Когато сте с хора без зрение" се издава за първи път през 1981 година от Съюза на слепите в България по случай Международната година на инвалида. За появата й особено големи заслуги имат тогавашния заместник-председател Спас Карафезов благословил издаването й, Петрана Великова - моя виждащ помощник при съставянето на брошурата и неин първи редактор и коректор, Константин Константинов - шеф на печатницата и неин художник и технически редактор, и разбира се, може би моята не съвсем скромна особа - съставителя й. Чудесното заглавие на брошурата предложи журналистката Мира Попова, в което, както е видно, акцента не е върху увреждането, а върху видовата идентификация - човека. Това невероятно нейно попадение изпреварва с ппочти цяло десетилетие модерната терминология в българската специална педагогика и то продължава да е актуално и сега.
   
"Когато сте с хора без зрение" има невероятно щастливата съдба за една книга. Тя е претърпяла пет официални и няколко пиратски издания- с общ тираж над 10 хиляди екземпляра! Може би в България няма друга книга по проблемите на хората с нарушено зрение, издавана толкова пъти и в такъв изумитилен тираж.
   
Като основни източници за нейното съставяне първоначално ми  послужиха:

1. Холандската брошура "Когато сте със слепите ни приятели", с автор Херман ван Дейк, преведена на десетки езици включително и на есперанто и публикувана за първи път в България  на страниците на сп. "Зари" – през 1976 г., кн. 11 и 12  и през следващата 1977 г., кн.1.  Преводач на текста е Владислав Цонев, работещ тогава в Централата на ССБ с отговорности по международната дейност, но по необясними все още за мен причини той е посочен като автор на текста.  За голямо съжаление, не са отбелязани източника и истинския автор и от какъв език е извършен превода. През 1983 г. в есперантското списание "Ligilo" съвсем случайно се натъкнах на информация, в която се огласяваше, че холандската брошура "Когато сте със слепите ни приятели" с автор Херман ван Дейк е преведена и на украински.

2. "Малки съвети за придружители на слепи" - издание на Съюза на слепите и слабовиждащите в ГДР. Нейният автор или съставител, явно не е бил посочен, като имам предвид немската прецизност и коректност на преводача й  - Весела Бойкикева, която някои невиждащи от по-зряла възраст може би все още ДОБРЕ помнят.
   
Ползвани са също така и няколко преводни текста по тази проблематика, публикувани в сп."Зари", които аз съм авторизирал.  На някои места в брошурата е споделен и личния мой опит като човек също без зрение.
   
Още в първото издание на брошурата на трета страница коректно са посочени двата нейни основни източници, разбира се без имената на автора на холандския текст, които по онова време не ми бяха известни. Холандският текст е около 70 % от нашата брошура и започва след "Общи правила". Източногерманския текст „Малки правила за придружители на слепи" е около 10 % от общия обем на книгата и е позициониран най-вече в раздела "Общи правила".

Брошурата "Когато сте с хора без зрение" съдържа съвети и правила за непосредствено общуване с хора без зрение, а също и как да им се оказва помощ. Правилата и съветите са структурирани в двайсет различни ситуации, повечето с атрактивни и красноречиви наименования като например: "има ли думи табу", "познай кой съм", "какво означава там и оттатък" и "при ползване на тоалетна".

В периода 1982-1999 г. брошурата е издавана и от поделения на Съюза на слепите в България (Дряново - Габрово) и на Министерството на труда и социалната политика (Сливен), но в тези пиратски издания за съжаление не са отбелязани: ползваните основни източници, поредността на изданието, издателя, съставителя и годините на отпечатване.
   
През 2000 година брошурата се появи и на брайлов шрифт, независимо че основен неин адресат са виждащите хора, в ограничен тираж благодарение на издателски проект, защитен от пловдивската фондация "Рехабилитация на слепи" пред фондация "Отворено общество". Прецени се, че е добре и хората със зрителни увреждания да знаят тези правила и съвети, за да могат и те самите да подпомагат в общуването своите близки, приятели и колеги с нормално зрение. Същата фондация осъществи две издания на брошурата на плоско печатен шрифт през 2000 и 2002 г., като последното издание е може би най-луксозното от досегашните нейни публикувания. Тези издания на фондация "Рехабилитация на слепи" са в голяма степен стериотипни на първото, като е извършена само стилна редакция от съставителя и е направено допълнение в една от представените ситуации.
   
През есента на 2006 година се навършват 25 години от първото издание на тази изключително полезна книжка, претърпяла толкова много преиздавания и провокирала такъв голям интерес у близките и приятелите на хората с тежки зрителни увреждания. Надяваме се, че тази брошура и занапред ще бъде не само преиздавана, но може би и допълвана. Вярваме също, че и в бъдеще книжката "Когато сте с хора без зрение" ще бъде един услужлив справочник и добър съветник на стотици хора, които имат по-постоянен и непосредствен контакт със свои приятели и близки притежаващи по-тежък или по-малко тежък зрителен проблем.

Септември 2006, Пловдив


Начало