Начало


ОТНОВО ПОРИВИ КЪМ САМОИЗОЛАЦИЯ
ДУПЛИКА КЪМ ДЖЕВААТИН МУСТАФА

Ангел СОТИРОВ


Крещим перманентно и неистово за интеграция - образователна, професионална, сексуална и т. п.  Непрекаснато хленчим, че ни дискриминират и изолират, а се чустваме уютно, дори свръхуютно в  гетата като блокове на студенстски и сесебейски общежития! В специалните училища и предприятия!!!

Крещим за интеграция, а създаваме специални литературни и интернет клубове, радиопредавания,  интернет страници, дори интернет радиа !!!

Не е ли малко шизофренно всичко това? Каква е тази шизофренна амбивалентност, която ни е  обладала??? И шизофренните,  доста несвързани и трудно разбираеми брътвежи в репликата на моя  добър приятел Джево, по повод брилянтното есе "Като няма хляб" на Сашо Велков, публикувано в  интернет сайта bezmonitor.com.

Медийният "суперексперт" Джеваатин Мустафа твърде високомерничко поучава и шамаросва Сашо Велков  със съвсем необяснимото, поне за мен, самочувствие на медийна и етнографска "последна"  инстанция...

И никой не му възрази. Или по-точно никой, освен мен.

Написах тази дуплика на един дъх - през нощта на 19-ти срещу 20-ти юни. Бях много, много  развълнуван от поведението на уж модерния Джево... Но я пратих на интернет сайта bezminitor.com  едва след три месеца. Силно се надявах, че Виктор, въпреки солидното закъснение, ще я  публикува...

20 юни, 2006


Начало
ad> Ангел Сотиров - Отново пориви към самоизолация
Начало


ОТНОВО ПОРИВИ КЪМ САМОИЗОЛАЦИЯ
ДУПЛИКА КЪМ ДЖЕВААТИН МУСТАФА

Ангел СОТИРОВ


Крещим перманентно и неистово за интеграция - образователна, професионална, сексуална и т. п.  Непрекаснато хленчим, че ни дискриминират и изолират, а се чустваме уютно, дори свръхуютно в  гетата като блокове на студенстски и сесебейски общежития! В специалните училища и предприятия!!!

Крещим за интеграция, а създаваме специални литературни и интернет клубове, радиопредавания,  интернет страници, дори интернет радиа !!!

Не е ли малко шизофренно всичко това? Каква е тази шизофренна амбивалентност, която ни е  обладала??? И шизофренните,  доста несвързани и трудно разбираеми брътвежи в репликата на моя  добър приятел Джево, по повод брилянтното есе "Като няма хляб" на Сашо Велков, публикувано в  интернет сайта bezmonitor.com.

Медийният "суперексперт" Джеваатин Мустафа твърде високомерничко поучава и шамаросва Сашо Велков  със съвсем необяснимото, поне за мен, самочувствие на медийна и етнографска "последна"  инстанция...

И никой не му възрази. Или по-точно никой, освен мен.

Написах тази дуплика на един дъх - през нощта на 19-ти срещу 20-ти юни. Бях много, много  развълнуван от поведението на уж модерния Джево... Но я пратих на интернет сайта bezminitor.com  едва след три месеца. Силно се надявах, че Виктор, въпреки солидното закъснение, ще я  публикува...

20 юни, 2006


Начало