Начало

 

МЕНИДЖМЪНТА МУ БЕШЕ В КРЪВТА

 

Ангел Сотиров

 

 

Той не беше завършил никаква  школа по мениджмънт – нито държавна, нито частна, нито на третия сектор. Или по-точно неговата школа по мениджмънт беше самия жив живот – както се казваше тогава.Живота и практиката са неговите „университети”.И той като някогашния японски премиер от 70-те години на миналия век Какуей Танака(1972-1974) е дори и с твърде рехави гимназиални спомени. Или ако бъдем съвсем точни – при Какуей Танака дори гимназиалните спомени сякаш съвсем отсъстват. Но мениджерските таланти и на Янаки Градев изглежда  му са генетично дадени, а живота само ги експонира и доразви. Той притежаваше изключителна социална интелигентност: силно развито чувство за хумор и самоирония, невероятна комуникативност, изумителна толерантност, умения да разбира другия с неговите истини и нагласи. И той като повечето японски мениджъри катереше йерархичната стълба стъпало по стъпало.

 

Председателят Градев умееше и да създава кадри, да се грижи търпеливо и тактично за тяхното развите и утвърждаване, да им дава шанс, да рискували трудно да се отказва от своя кадрови избор. Но също като украинския Тарас Булба да бъде суров и безпощаден, когато ситуацията го изисква. Той се разделяше от раз с дългогодишни свои приятели и близки роднини.

 

Най-бурното организационно, културно и икономическо развитие на Съюза на слепите в България е свързано с неговото име.

 

Където и да работеше Янаки Градев – във варненското производствено предприятие или в централния офис на Съюза на слепите в навсякъде той идваше пръв и си тръгваше последен, часове след края на работния ден. Работеше много често и събота и неделя, работеше с хъса на частен предприемач, изцеждаше се до край в работата, макар че здравето му не беше съвсем супер. Той беше невероятен работохолик – неговата дрога, както сега понякога се казва, беше работата, и само работата.

 

Янаки Градев имаше силен афинитет към производствено-стопанската дейност. И сякаш не съвсем без основание неговите най-големи критици го обвиняват, че е превърнал Съюза на слепите в България в едно стопанско обединение, че е загърбил същинската дейност на организацията. Тези негови критици си спомнят, че на седмичните оперативки най-често употребяваната дума месеци наред е била „ост гърбична”.

 

И на международната сцена най-забележителните изяви на Съюза на слепите в България са по време на председателстването на Янаки Градев.България е домакин на редица значими международни форуми, представители на Съюза на слепите в България заемат изключително високи позиции в световните и европейските организации на слепите.Самия Янаки Градев е избиран за член на ръководството на Световния съвет за благополучие на слепите, за генерален секретар на Европейския регионален комитет(1987-1990) на тази същата световна организация на слепите.

 

 

Янаки Трифонов Градев е роден на 29 септември 1933 г. в село Самотино, Варненска област в семейството на дребни земеделски стопани. Баща му Трифон Градев е активен член на Българската комунистическа партия, за което е въдворяван в концлагер и е осъждан с ефективна присъда, която излежава във варненския затвор.

 

Основното си образование завършва в с. Старо Оряхово (Варненско). Прави опит да продължи обучението си в техникум по горска промишленост в същото село. През 1949 г. прекъсва своето образование поради намалялото си зрение. По-късно през 1971 г. завършва средно образование като ученик във варненската вечерна гимназия.

Професионалната си кариера Янаки Градев започва като коларо-железар към Районния кооперативен съюз в Старо Оряхово. По-късно пак в Районния кооперативен съюз на същото село той работи и като точилар, оксиженист и огняр. В резултат на дегенерация и атрофия на зрителния нерв зрението му силно намалява през пролетта на 1952 г. Янаки Работи в местното Трудово кооперативно земеделско стопанство и като обслужващ на селскостопански машини .

През 1957 г. Янаки Градев постъпва на работа като плетач на куха стъклария в ПП "Успех", Варна. През 1960 г. е назначен за началник пласмент.

От 1958 до 1962 година той е секретар на първичната организация на Българската комунистическа  партия в предприятието. Председател е и на районния съвет на ССБ - Варна от 1960 до 1962 г. За кратко време също е и синдикален лидер в ПП "Успех", Варна (1961-1962). На Третия конгрес на ССБ (1955) е избран за член на Централния съвет на ССБ.

От 1962 г. до 1976 г. Янаки Градев е директор на ПП "Успех", Варна. През този период се построяват двете производствени сгради на предприятието, първите три жилищни блока, Работническото общежитие, Дома на културата, детската градина и др. Може би най-големия мениджърски подвиг на г-н Градев от онова време е, че оглавяваното от него предприятие успява със собствени сили да си построи през 1974-а година Новата производствена сграда, нещо твърде уникално и новаторско за тогавашните времена и подходи. По време на управлението на Янаки Градев във варненското предприятие се внедряват модерни технологии за производство на изделия от термопластични пластмаси. Внедрява се също и производството на електроинсталационни изделия. Към предприятието се разкриват и първите в системата на ССБ производствени филиали в градовете Бургас, Добрич и Силистра.
На Седмия конгрес (1976) е избран за председател на ССБ. На Осмия(1981) и на Деветия (1986) той е преизбиран с изумително мнозинство на този пост.

За значителен принос в развитието на слепите в Европа и България Янаки Градев е награден с медала "Луи Брайл" от ръководството на Европейския съюз на слепите. Изглежда не е никак случайно, че тъкмо той е председателя на Съюза на слепите в България, обсипван с най-много български държавни ордени и отличия: „Златен орден на труда”, "Червено знаме на труда" и "Народна република България"
Втора дстепен, званието "Заслужил деятел на здравеопазването".

През 1993 г. във връзка с неговата 60-годишнина и за големия му принос за развитието на организираното движение на слепите в България ЦС на ССБ му присъжда званието "Почетен член на Съюза на слепите в България, а през 2003 година във връзка с 70-годишнината
му УС на ССБ го отличава с „Медала за особени заслуги”.

 

От 14 февруари 1998 г. до 18 май 2002 г. е председател на Сдружението на слепите предприемачи в България. От юни 2001 до 2004 г. е зам.-председател на Националната потребителна кооперация на слепите в България. И при тези си нови публични роли г-н Градев работи с присъщата си апостолска всеотдайност.

 

И съвсем скоро – на 29-ти септември т.г., Янаки Градев ще навърши една доста кръгла годишнина. Той ще отбележи 75 години от своето рождение. В навечерието на този негов юбилей, някои от неговите сътрудници имаме сериозни основания да му поднесем още веднъж нашите най-дълбоки и искрени  съжаления за незаслужените упреци към него от наша страна в началото на т. нар. преход. И естествено, да му благодарим, за всичко, което е направил за хората с нарушено зрение в България и да му пожелаем дълголетие и добро здраве, и да продължава да е все така полезен на делото на слепите в България!!!

 

29 януари 2008, Пловдив

 

 

 


Начало