НачалоМИХАИЛ КЪРЛИН УДОСТОЕН СЪС ЗЛАТЕН КЛАМЕР!

 

 

 

         На свое извънредно заседание Редакционният
Наградата
"Златен кламер"
Наградата "Златен кламер"
съвет на авторския сайт www.sotiroff.net присъди месечната си награда "Златен кламер" на Михаил Кърлин за неговото изумително писмо до член-кооператорите от 21 юни. Наградата "Златен кламер" се придружава от парична сума в размер на 100 евроцента и 500 милилитра дюлева ракия.

Начало