Начало


ANATOLO MASENKO ANKAUX ESTIGXIS JUBILEULO!

 

Angel Sotirov

Kislovodsk, kauxkazio, Rusio. la 24-an de novembro la posxtkestoj de Anatolo Masenko estas plenplenaj de bondeziraj telegramoj, elektronikaj kaj brajlaj mesagxoj. Hodiaux vespere cxe la festotablego 25 geamikoj festenados la 70-jarigxon de Anatolo. Sxajnas al mi, ke la tablego gxemados kaj iomete protestos pro la pezeco de la multaj mangxajxoj, trinkajxoj kaj drinkajxoj.

 

Kiel  konfesas sxerce la jubileulo mem, 70-jarigxo ne estas kialo por granda fiero. Sed eble tia suficxe solida agxo ne estas ankaux serioza kauxzo por honti, Kiam la vivo estas tiel bonfara, sociutila kaj sukcesplena kiel la vivo de nia samideano kaj amiko, kiu estas bone konata de la tutmonda blindulesperantistaro. Ni, bulgaraj nevidantaj esperantistoj, konas Anatolon en liaj 8 publikaj roloj: perfekta instruisto pri matematiko kaj esperanto, talenta auxtoro de tre uzata lernolibro de Esperanto, bona sxakludanto, fondinto kaj longjara lerta prezidanto de REAN (Rusia Esperanto-asocio de nevidantoj), elstara nelacigebla aganto de Esperanto-movado en Rusio kaj en eksa Sovetunio, longjara redaktoro de du rubrikoj en "Esperanta ligilo", ankaux de rubriko pri Esperanto en ruslingva revuoo "Lerneja Heroldo", obstina kaj fervora kompilanto de tro utila "Internacia adresaro de blindaj esperantistoj", multjara grava estrarano de LIBE. Cxe niaj kontaktoj, peraj kaj senperaj, Anatolo estas tre akurata homo, bonintenca, helpema, tute ne profitema amiko, kun bona sento por humuro, preskaux cxiam ridanta.

 

Cxe la festotablego versxajne sonados mondfame konataj rusaj longaj tostoj  por amata kaj estimata jubileulo. Krom la fama loka "kislaja voda" (minerala akvo) estos trinkata lauxkutime ankaux normala bongusta rusa vodko. Sonados Ankaux la belsonaj rusaj kantoj.

Mi sincere bedauxris, ke mi ne sukcesis partopreni reale la jubilean festenon, kvankam mi havis de Anatolo ecx specialan inviton esti tie kune kun miaj pikgustaj apetitdonaj paprikoj, produktataj persone de mi mem sur la balkonoj de mia apartamento. Anatolo multfoje vizitadis Esperanto-arangxojn en Bulgario kaj versxajne ankaux pro tio li estas bona amiko de multaj bulgaraj nevidantaj esperantistoj. Antaux kelkaj jaroj Anatolo Masenko pro siaj grandaj meritoj por la interkomprenigxo, amikeco kaj kulturintersxangxo inter rusaj kaj bulgaraj esperantistoj ricevis jubileajn medalojn de Bulgara esperantista asocio kaj de Nacia

porblindula biblioteko.

 

Ni, cxiuj liaj amikoj kaj samideanoj el Bulgario, tutkore salutas Anatolon okaze de lia jubileo kaj deziras al li bonan sanon, longan vivon kaj multajn sukcesojn en liaj diversspecaj okupoj!

 


Начало