Начало

IMPONA KONFERENCO DE EUXROPA SURDBLINDULOJ EN BULGARIO

Angel Sotirov

 

       Tri tagojn 206 surdblinduloj kun siaj interpretistoj-gvidantoj, fakuloj pri rehabilitacio, organizantoj kaj gastoj okupadis la konferenchalojn de   la plej bela hotelo  ”Novotel Plovdiv” en urbo Plovdiv (Bulgario). Ekde la 21-a de majo gxis la 23- de majo cxijare tie okazis la interesega internacia konferenco pri la problemoj de la surdblindeco. La konferenco estis financita de la bulgara operativa programo “Disvolvo de homaj resursoj” kaj de la Sociala fonduso de Euxropa unio. La baza temo de la konferenco estis: “Partopreno kaj integrigxo en la socio. Samptempe  en la postagmezoj de la 22-a  kaj la 23- de majo realigxis ankaux la gxenerala asembleo de Euxropa unio de surdblinduloj.   Dum kafo-pauxzoj estis realigitaj multaj kontaktoj inter la partoprenantoj en tiu impona evento.

Dimitar Parapanov, Wolfgang Angerman,
Angela Pimpinella de maldekstre al dekstre

      La konferencanoj estis el 17 euxropaj landoj. Nature, la plej multaj estis la partoprenantoj el Bulgario, kies nombro atingis 103. La plej multnombra fremdlanda delegacio estis la norvega, inkluzivanta 37 personojn. La ruslanda grupo estis dekpersona,  la finlanda – nauxpersona. La ceteraj landaj reprezantaroj ne estis tiel multnombraj.

      Ordinare la surdblinduloj, kiuj estas tute surdaj kaj tute blindajh havas du interpretistoj-gvidantoj, cxar la interpretado al tiuj personoj estas suficxe peza kaj laciga. Mi mem konvinkigxis interparolante kun mia nova belga amiko Peter Vanhoutte, kiu ecx sukcesis instrui al mi la unuan lecionon pri metodo por interkomunikado kun surdblinduloj nomata Lorum. la metodo Lorum estas kreita en XIX jarcento de juna auxstria surdblindulo, kies nomon ricevis tiu metodo. Mi eksciis, ke mia nova belga amiko Peter estas tre bona komputiluzanto, li instruas komputiluzado al surblinduloj, al homoj kun defektita vidpovo, ecx al viduloj. Peter Vanhoutte povas paroli busxe suficxe klare kaj li logxas en eta vilagxo en Orienta Belgio. Mi devas tute sincere konfesi al la legantoj, ke mi multajn jarojn havas ioman sperton je la interkomunikado kun surdblinduloj. antaux 51 jaroj mi havis eblecon interkomuinikigxi kun mia kolego korbplektisto kaj kunlogxanto Kiril Concxev, ankau tute surda kaj tute blinda, pere de metodo “bloko”. Mi skribis sur lia manplato cxefajn presliterojn kaj tiamaniere mi  “parolis” al li, kaj Kiril respondis busxe. Poste la saman metodon mi uzis cxe  miaj konversacioj kun Borjana Koskina, tre eminenta bulgara sudblindulino – talenta Poetino, verkistino kaj pentristino.

 

 


Sanja Tarczay - Prezidanto
de la Europa Unio de la surdblinduloj

      La unua tago de konferenco estas dedicxita je la problemoj de surdbindaj virinojj. La temo de tiu forumo estis “La surdblinda virino – ankaux kun egalaj rajtoj en la moderna socio”. En la kadro de tiu forumo interesaj prelegojn prezentis Sanja Tarczay (Kroatio), Anjxela Pimpinela (Italio), Borjana Koskina (Bulgario) k. A.

      En la lastaj du tagoj de la konferenco ni auxkultis gravajn prelegojn de Wolfgang Angermann (prezidando de Euxropa unio de la blinduloj), Sergej Sirotkin (prezidanto de Euxrpa unio de surdblinduloj), Fransisco J. Trigueros Molina (prezidento da Hispana asociacio de surdblinduloj), Dimitar Parapanov (prezidanto de Nacia asocio de sudblinduloj en Bulgario) k. A.

      La partoprenantoj en la Gxenerala asembleo de la Euxrpa unio de surdblinduloj ankaux elektis sian novan prezidanton – Sanja Tarczay el Kroatio, gxisnuna vicprezidanto de la temata organizajxo Seppo Jurvanen (Finlando) estas la nova vicprezidanto, Sergej Flejtin (Rusio) – la nova gxenerala sekratario, la kasisto estas Geir Jensen (Norvegio).

      Cxiuj delegaciestroj tutkore dankis al la organizantoj de la konferenco kaj la Gxenerala asembleo, al la bulgaraj dommastroj, kaj precipe al s-ro Dimitar Parapanov kaj lia skipo. La konferencanoj ekveturis al siaj logxlokoj, forportante bonajn impresojn de siaj laboro kaj renkontoj, de la tuta etoso de la konferenco kaj  de la Gxenerala asembleo.

      En la fino de mia informo mi dezirus sciigi la legantojn, ke inter la bulgaraj surblinduloj estas famaj kaj sindonemaj adeptoj de la projekto de d-ro Luduviko zamenhof, bone konataj je la internacia blindulesperantistaro. Tiuj estas Marinka Marinova – severa prezidanto de Kontrola konsilantaro de Nacia asocio de surblinduloj en Bulgario kaj sukcesa instruistino pri Esperanto.


Partoprenantoj de la konferenco

Dimitar  Dimitrov, talenta juna esperantisto, talenta lernanto de Marinka. Ivan Sxopov, prezidanto de Terotoria organizajxo de surdblinduloj en urbo Asenovgrad ankau estas longjara kaj sindonema verdstelano. Ecx Dimitar Parapanov kiel junulo estis fervora kaj diligenta esperantisto, uzanta esperanto precipe skribe per leteroj. Interalie, mi rememorigu al la afabla legantaro, ke la granda Harald Thilander, bone konata al pli la matura generacio da esperantistoj,   ankaux estis surdblindulo.

 

 

 

 

Angel Sotirov

Начало