Íà÷àëî

NEDELJKA LOZAICX DENOVE EN BULGARION

Angel Sotirov

 

       La 29-an de majo, cxijare,sep minutoj post la deka matene. La pli malgranda halo de Nacia blindulrekapabliga centro estas plenplena. La poetino Nedeljka Lozaicx, reprezantino de serba Nacia biblioteko, estas denove post 13 jarojn en urbo Plovdiv. Sxi rrespondas je dekoj da demandoj pri la vivo de serbaj blinduloj, pri ilia inlaborigado, pri iliaj profesiaj sportaj, kulturaj kaj literaturaj okupoj. La demandoj al la imenenta gastino pluvadis preskaux uragane sencese dum 85 minutoj.

Nedeljka Lozaicx

      La renkontigxon gvidis sperte kaj severe elstara bulgara esperantisto-veterano Vladimir Jxelev, Angel Sotirov tradukis dilegente kaj lauxeble gxuste la demandojn kaj respondojn. Komence la elstara bonvenintino el la najbara Serbio koncize sin prezentis, diris kelkaj vortoj pri la serba blindulasocio kaj pri la vivo de serbaj vidhandikapuloj. La serba blindulasocio nombras proksimume 12 000 personoj. La brajla biblioteko cxe ilia blindulasocio posedas 5mil titolojn en proksimume 40 mil brajlaj volumoj. Ankaux en Serbio la inlaborigado de la homoj kun vidhandikapo estas tre malfacila afero. La serbaj nevidantoj en du sportaj kluboj praktikas golbalon, keglojn, malpeza atletikon. En la temata najbara lando blinduloj muzikas individue, ne estas kantistaj grupoj da blinduloj, blindulkorusoj kiel en Bulgario. La blindaj gestudentoj en Serbio estas emaj ankaux al eterna studentado, sed en la lastaj jaroj tiu fenomeno estas sukcese neuxtraligita. La aldonajxo pro blindeco en tiu lando estas 150 euxroj, la minimuma salajro – 180 euxroj.

      En la serba Nacia biblioteko Nedeljka Lozaicx respondecas pri brajlaj, parolantaj kaj elektronika libroj. En la sama fako de la biblioteko oni skanadas libroj laux peto de studentoj kaj lernantoj kun defektita vidpovo.

      Mia kolegino finis psikologion, ecx sxi havis bonan sxancon labori iom da tempo kiel lerneja psikologia konsultanto. La multetalentulino estas patrino de filo kaj filino.

      Nedeljka estas auxtoro de du poeziaj libroj – „Poemoj” kaj “Elkreskajxoj de la nokto”. Sxi ankaux verkas kaj tradukas poezion en Esperanto, kiuj aperas en la diversaj esperantolingvaj periodajxoj.

Nedeljka Lozaicx kun Angel Sotiroff
de glason de biero

      En Plovdiv Nedeljka kaj sxia kolegino el internacia fako de la serba Nacia biblioteko Liljana Macura estis nur du tagojn, sed dank’ al la estraro de la Asocio de nevidantaj esperantistoj en Bulgario ili havis suficxe intensan programon. La altaj gastinoj ekkonis la agadon kaj instrukabinetojn de la Nacia blindulrekapabligcentro, en kiu ili estis inlogxigitaj. Okazis renkontigxo kun la geesperantistoj el urbo Plovdiv, vizitita ankaux estis la Nacia centro por rekapabligo de surdblinduloj, ili ecx vizitis por iom da tempo la regionan sxtatan bibliotekon “Ivan Vazov”. La nelacigxebla kaj tre entusiasmigxinta prezidanto de la Asocio de nevidantaj esperantistoj en Bulgario Vladimir Jxelev akompanis karajn gastojn, plenumante ege sukcese la rolojn de tradukanto kaj cxicxerono.

      En Sofio, kie ili estis la unuan kaj lastan tagon de sia vizito en Bulgario, la bibliotekaj fakuloj Nedeljka Lozaicx kaj Liljana Macura sukcesis viziti la urban bibliotekon, La Nacian brajlan bibliotekon, la bulgaran nacian bibliotekon. La vizitoj kaj renkontigxoj en Sofio estis realigitaj dank’ al la geesperantistoj Keranka Milusxeva, la verkisto GEorgi Mihalkov kaj spas Karafezov, prezidanto de Nacia brajla biblioteko.

      Nedeljka esperantigxis dekkvinjara en beograda blindullernejo. Laux sxia propra konfeso la unua brajla libro, kiun sxi palpas, estas lernolibro pri esperanto, indikinda fakto, kiu sxajne ne estas hazarda. Estante nur deksesjaragxa sxi partoprenis beogradan IKBE-n, okazinta en 1973. Nia estimata samideanino sukcese gvidis esperanto-kursojn, sxi aktive partoprenas enlandajn kaj eksterlandajn esperantistajn forumojn, inkluzive multajn LIBE-kongresojn. Versxajne estas tute normale, ke post iom da temposxi atingu tiom altajn poziciojn en la estraroj de LIBE. La fervora kaj sindonema esperantistino Nedeljka Lozaicx estas elektita en 2005 j. por prezidanto de LIBE. En periodo 2009-2011 j. sxi vicprezidantis la saman organizajxon. Pro la serioza malsano de prezidanto Arvo Karvinen, ekde 2012 j. Nia mondfama gastino Nedeljka Lozaicx denove igxas LIBE-prezidanto.


     La gastoj el nia okcidenta najbarino certe estis gxoigitaj de la granda gastamo kaj ekskluziva intereso, manifestita cxie al ili. Ni bondeziru alni pri oftajn tiajn vizitojn kaj renkontigxojn!!!

 

 

 

 

Angel Sotirov

Íà÷àëî