POSTULEMA INSTRUISTO, TALENTA DIRIGENTO, LONGJARA ESPERANTISTO

Angel Sotirov

         Lia vocxo estas malalta, grunta kaj kvazaux iomete ironia. Tiu cxi vocxo sxajne indikas la batalemon kaj la bona memsento de sia posedantos. Li estas rigora indivduisto. Boris cxiam pretas defendi la malfortaj kaj malfelicxajn homojn. Nature, tio versxajne estas la sorto de la temperamentaj intelektuloj...

Boris Bodicxev

          Li 36 jarojn (1958-1994) instruas pri muzikon en bll. Lernejo Prof. Ivan Sxisxmanov, situita en urbo Varna. Multaj liaj lernantoj estas dankaj al li pro lia alta postulemeco kaj nelacigxebla fervoreco. Iuj el ili ecx farigxas profesiaj muzikistoj kiel Orhan Murad, Velicxka Gusxeva Karparova, Vladimir Radulov, Vanja Vasileva, Todor Hristov, Jordan Petrov, Dragan Dimov, Penka kaj Ivan Dimitrov k. A. Dank al sia maltrankvila instruisto pri muziko Boris Bodicxev, ilia genetike ricevita muzika talento estas disvolvigita. En la sama bll. Lernejo Boris Bodicxev kreas kaj gvidas lernantan violonan orkestron kaj lernejan kvarvocxan koruson. Ankaux liaj idoj estas kvarvocxaj du korusoj granda kaj malgranda, kreataj kaj direktataj ankaux de majstro Bodicxev en diversaj peiodoj cxe la regiona organizajxo de la Unio de bulgaraj blinduloj en urbo Varna. La korusoj direktataj de talenta dirigento Bodicxev prezentas dekoj da koncertoj kaj multajn fojojn gajnas diversajn premiojn.

          xajnas al mi, ke speciala fiereco de la instruisto Bodicxev estas jenaj bl. Profesiaj muzikistoj, cxiuj ili liaj ekslernantoj: Orhan Murad tre populara kantisto, versoverkanto kaj komponisto; velicxka Gusxeva karparova (longjara kaj aktiva esperantistino) talenta dirigento kaj produktema komponisto; Vladimir Radulov longjara jxazkomentisto Bulgara nacia radio, talenta jxazludanto, emocia dirigento de universitata muzikbando, alterudicia profesoro pri Historio de la jxazo en plovdiva Akademio de muzika kaj danca arto.

          Boris Bodicxev estas naskita la 17-an de februaro 1933 jaro en vilagxo Iskar, regiono Pleven en kamparana familio. Post la blindula Lernejo, li samtempe finas vesperan kaj muzikan gimnaziojn. En la sofia konservatorio Boris studas pianon cxe la granda bulgara pianisto andrej Stojanov. Dum sia studado en la konservatorio li muzikas akardeonon ankaux en la orkestro de blindaj Muzikistoj gvidata de Jon Ostrovski, li mem tute blimda homo. Fininte konservatorion Boris Bodicxev farigxas instruisto pri muziko en jam menciita bll. Lernejo.

     Esperanto-instruisto de Boris Bodicxev estas Mincxo stojanov, longjara cxefredaktoro de bll. revuo Zari. Iom da tempo Boris korespondas en esperanto kun bulgaraj geesperantistoj. Denove li esperantistigxas pos la IKBE, okazinta en Varna en 1978 j. , en kies LKK li estis aktiva kaj grava membro, respondanta pri la renkont de la gastoj. Tuj post la temata IKBE Boris Bodicxev komencas partopreni preskaux regule en enlandaj kaj eksterlandaj esperanto-renkontigxoj kaj kongresoj, en kies kulturprogramoj li cxiam emocie kaj talente pianadas. Ankaux li tre fervore propagandas esperanton en la bll. Lernejo inter la lernantoj. En urbo Varna Boris Bodicxev iom da tempo instruas esperanton al komencantoj, ankaux li helpas sindoneme al la esperantistinoj Nadejxda Stojnova kaj Elena Nikolaeva, kantantaj en esperanto. Nia multestimata samideano Boris atente multajn jarojn legas brajlajn esperanto-revuojn.

    Okaze de 80-jarigxo, ni – samideanoj, amikoj kaj kolegoj de Boris, arde lin salutas, dezirante al li bonan sanon, longan kaj interesan vivon. .  

 

 
Angel Sotirov