Íà÷àëî


SE NE ESTUS PERFEKTA INSTRUISTO, LI ESTUS BRILA PASTORO

 

 

Angel Sotirov

Preskaux tutajn kvar jardekojn li estas perfecta instruisto. Per mirinda cxarmo kaj eksterordinara majstreco li kapablas motivigi siajn instruatojn! Kaj ili estas diversagxaj – de frua junagxo gxis tre matura, por ne diri maljunega agxo…Cxiuj ili senescepte atendas liajn horojn kun malpacienco. Kiel vera sorcxisto la instruisto Dancxev respondas al iliaj atendoj. Kaj cxiu lia lernanto forte penas lerni la ne facile lerneblan reliefan-punktan skribon kreitan de la nevidanta franca adoleskanto.Kaj la 72-jara pastro Borislav el Svisxtov, kaj la 66-jara Kera Uzunova el Topolovgrad, kaj la petolema blindsurda donjuano Petar Bonev el Burgas. La lernantoj de tiu rimarkinda instruisto estas centoj el cxiuj anguloj de Bulgario. Lia plej granda atingajxo, tamen, sxajne estas la brajla skriblegokapabligo en dauxro de nur 20 tagoj de Slav Slavov el Jambol. Tiel la instriusto Dancxev eble starigis unikan rekordon.

 

Dancxo Dancxev estas kunauxtoro de du lernolibroj pri brajla edukado. Li estas auxtoro ankaux de la poeziaj libroj “Mi adiauxas la momenton” kaj “Mi denove flustros vocxe” kaj de la unua bulgara meminstruilo pri brajlo. Dekses lteraturaj kolektoj enhavas poeziajn verkojn de Dancxo.

 

Kaj ankoraux du tre interesaj faktoj malkovrantaj tre gravan flankon de la sistemo de valoroj de tiu cxi auxtoro. La auxtoro Dancxev estas absolute neprofitema. Li ne ricevis ecx moneron pro sia laboro pri la jam menciitaj du lernolibroj – versxajne pro sia poezia talento aux eble cxar tiutempe la kondicxoj estis ne tre merkataj, se ne diri pli intelektstimulaj. Sed nun, en la kondicxoj de merkata ekonomio,la auxtoro estas la sama. Antaux deko da jaroj oni invitis lin verki mallongan historian skizon pri la plovdiva produktada entrepreno de ABB okaze de gxia datreveno. La tasko estis urgxa kaj la teksto ampleksis ok pagxojn. Kaj denove la auxtoro ne starigis demandon pri ecx malgranda rekompenco por sia altkvalita laboro.

 

En novembro estigxas 50 jaroj de la tempo, kiam Dancxo eklernis Esperanton. Post jaroj li provis sian poezian talenton ankaux en tiu lingvo kaj li gajnis naciajn kaj internaciajn premiojn. Nia samideano  estas unu el la fondintoj de la plovdiva societo de la blindaj esperantistoj kaj longjara gxia prezidanto. Li estas ankaux inter la fondintoj de la Asocio de la nevidantaj e-istoj en Bulgario kaj gxia gxisnuna konstanta estrarano. De 1998 jaro Dancxo estas deligito de ANEB en LIBE. Jam sep jarojn li estas respondeca redaktoro de revuo “Esperanta fajrero”, kiu estas legata en pli ol 20 landoj de pli ol 300 personoj. Al la revuo li donis pli da poezieco kaj artan karakteron. Jam 13 jarojn Dancxo redaktas la rubrikon “En la mondo de la samsortanoj” en la presorgano de LIBE “Esperanta ligilo”, kie li prezentas interesajn materialojn. Li estas auxtoro ankaux de centoj da artikoloj en bulgaraj kaj eksterlandaj preseldonajxoj.
           

Dum jardekoj D.Dancxev estas membro de la gvidorganoj de diversaj asocioj. En ili li cxiam brile manifestis kaj firme defendis siajn ideojn kaj poziciojn. Sed eble la pinta lia atingajxo estas la fondita laux lia iniciato kaj gvidata de li literatura klubo “Sleda” (“Spuro”). Gxis nun la klubo eldonis ses literaturajn kolektojn, okazigis multajn literaturajn legadojn /vesperojn en Plovdiv kaj en aliaj lokoj en la lando kaj en eksterlando.

 

De nelonga tempo la kolego Dancxev estas prezidanto de unu el la plovdivaj organizajxoj de ABB. En sia nova rolo li estas modelo de tio kiel oni devas servi al la nevidantaj homoj kaj iliaj proksimuloj. Dufoje en la semajno la prezidanto Dancxev estas ilia helpema kaj nelacigebla  konsultato, diskreta konsilanto kaj senpaga psikoterapeuxto.

 

Per siaj blankaj haroj, per la varma kaj trankvila vocxo, per sia nerkredebla kapablo motivigi kaj konvinki, cedi kaj atingi siajn celojn sen grandaj fortostrecxoj kaj impeto, cxiam bonintenca kaj radianta, preta kompromisi kaj batali, partopreni en bonfaraj kaj volontulaj akcioj, Dancxo tuj ganjas simpation. Lastatempe mi ofte pensis, ke pro sia karakteraj trajtoj se li estus naskigxinta en Pollando, versxajne li estus unu el la ses tiamaj nevidantaj pastoroj. Aux eble ankaux sxatata kaj citata universitata lektoro.

 

Je la 23-a de oktobro cxi-jare Dancxo farigxis 70-jara. Ni, liaj amikoj, kolegoj, instruatoj kaj legantoj, gratulas lin okaze de la jubileo kaj deziras al li bonan sanon, longan vivon, multajn novajn poeziajn kaj jxurnalismajn verkojn kaj –kial ne- ankaux kelkajn auxtorajn librojn!

 

 

 Plovdiv, oktobro 2007

 

Esperantigis: Fani Mihajlova

 


Íà÷àëî