Начало

  Димитър Грудев

АЙ, АЙ, АЙ!

на Ангел Сотиров

Здраво в Центъра стои
И над всички зорко бди:
Първо, значи най-напред
В Центъра да има ред.
Галя, Стефчо и Светлана
Пак отрано ги подхвана.
Не подмина и Диана
А и Стефка не забрави.
Всичко в Центъра поправи:
банки, и прозорци, и чешми.
Но пак не се успокои.
Все програми той крои
за любимите курсисти,
за студенти, и есперантисти.
Не миряса, не кандиса.
Даже стихове прописа!
И пародии, и епиграми.
Скоро ще пропише драми…
Пустият му бачо Ачо,
май съвсем се ошашави,
щом и книжки взе да прави.
Но той от всичките е най!
Вече всеки туй го знай.
Никой за това не спори,
а само със възторг говори.
Даже Лиза с радост лай:
„Той е най! Той е най!”
А госпожица Мелина -
росно цвете във градина,
цяла от възторг сияй:
„Той наистина е най!”
Само аз уж на шега,
пея песничка една:
„Ай, ай, ай!
Бачо Ачо нещо май!”
Ай, ай…..!

 2000 г., Пловдив
Начало