ANKAUX LI FARAS AL SI MEM MONUMENTON NEMANFARATAN KAJ ALTAN!

Angel Sotirov

            Preskaux cxiam li parolas ege serioze, oficiale, stakato, eldirante kvazaux ordonojn. Versxajne nome pro tio mi EGE OFTE opinias, ke se li havis normalan vidpovon, sxajne li nepre estus rigora kaj senrida oficiro. En sia militista kariero li certe igxus kolonelo, eble generalo ecx. Sed la sorto komisiis al li aliajn misiojn. Kaj cxi tiujn taskojn li plenumis kiel perfekta SOLDATO pricise, fervore, sindoneme, impete kaj sinofereme.

          Je la 22-an de januaro 2011 li farigxis denove jubileulo. Tiam kun la plej proksimaj parencoj Vladimir Jxelev festis sian 75-jaran datrevenon. Nature, estis multaj tostoj kaj bondeziroj, koncernantaj la sanon kaj la okupojn de felicxa jubileulo. Li ricevis multajn telefonajn kaj skribajn salutojn el la tuta nia lando, ankaux el pluraj sxtatoj de la terglobo. Eksterlandaj kaj bulgaraj amasinformiloj markas lian jubileon kaj publikigas konvenajn tekstojn kaj fotojn.

          Vlado estas naskita en urbo Dobricx. Malgraux sia malforta vidpovo, kiun li havAs de frua infana agxo, li ne vizitis specialan lernejon, sed finis NORMALAN gimnazion. Fininte gxin, tuj li komencis labori kiel instruisto en proksima cxe sia naskigxurbo vilagxo. Multajn jarojn Vladimir laboras enProduktaj Entreprenoj, ankaux kiel oficisto en regionaj estraroj de Unio de la blinduloj en Bulgario en la urboj Varna kaj Plovdiv. Tamen en 1977 j. li revenas al sia unua profesio kaj preskaux 20 jarojn li estas talenta kaj amata instruisto en la Nacia centro por blindulrekapabligo. Tiun institucion dum iom da tempo s-ro Jxelev ecx gvidas sukcese kaj tutanime.

          Nia verdstela jubileulo komencas lerni esperanton, aligxinte korespondan kurson en la fora 1958 j. Multajn jarojn li estas aktiva kaj sindonema membro de Bulgara Esperanto-asocio(BES). Ne estas alia bulgara vidhandikapito, atinginta tiel altajn poziciojn en la centra estraro De BES. Kaj kompreneble, tute meritite, en 2007 j. Vladimir estas proklamita por honora membro de tiu organizajxo. Kelkajn jarojn li estis iniaciatema kaj postulema prezidanto de esperanta domo de la kulturo en urbo Plovdiv. Krome li estas tiu bulgara viddifektita esperantisto, vizitinta plej multajn eksterlandajn esperantajn arangxojn. Vladimir jxelev estas la unua bulgaro, estrarano de LIBE.Sxajne li estas ankaux la ununura bulgara nevidanto, longjara membro de Sennacia asocio tutmonda. Kaj ankoraux alia, tre grava fakto inter la biografiaj donitajxoj de tre agema Vlado: per la netaksebla helpo de la lingva prizorganto Fani Mihajlova, li kiel vera sorcxisto en 1995 j. reanimis revuon Esperanta fajrero, kiu cxesis aperadi post la forpaso de sia unua redaktoro Todor Sxosev, eminenta bulgara e-poeto. Restartiginte tiun revuon, li estas gxia cxefa kaj ununura, tre entuziasma redaktoro gxis septembro 2001, kiam la pezan redaktoran stafeton de liaj manoj suficxe sentime kaj gxojege prenas Dancxo Dancxev.

      Proksimume kvin jardekoj la vojagxaj impetoj firme kaj sencxese obsedas Vladon, kiu kuragxe kaj senlace veturas orienten kaj okcidenten. Dank al Esperanto li vizitis plurajn euxropajn landojn, iuj el ili multfoje. Promenante en eksa Sovetunio, li sukcese trovis al si mem ecx sian geedzan duonon la bonkora ukrainino Marija Gavrilovna, kiu nun estas ankaux sindonema esperantistino kaj fidela lia sekretariino.

    Sed sendube, la monumento nemanfarata kaj alta de Vladimir Jxelev kiel sociaganto estas la fondita en 1998 j. de li kaj liaj sampensantoj la Asocio de nevidantaj esperantistoj en Bulgario(ANEB). Nur du jaroj post sia fondigxo, en komenco de 2000 ANEB laux sia membraro per 71 personoj okupis tre firme la duan lokon en LIBE. ANEB organizes du IKBE en Plovdiv(2000) kaj en Albena(2007). La internacia esperantista renkontigxo en 2003 jaro(Varna), laux la konfesoj de multaj eksterlandaj geesperantistoj, havas cxiujn KARAKTEIRZAJXOJN de LIBE-kongreso. Post kiam estis fondita ANEB la agado de la bulgaraj nevidantaj esperantistoj radike revigligxis: cxiujare okazadAs tritagaj someraj renkontigxoj de bulgaraj viddifektitaj esperantistoj; estas organizataj kursoj pri Esperanto por komencantoj kaj progresintoj; revuo Esperanta fajrero ekaperadas ankaux en sona kaj INTERreta versioj; estis eldonitaj en brajlo, surkasede kaj surdiske kaj en elektronika varianto esperantaj lernolibroj, vortaroj, libroj kaj aliaj lernhelpiloj; ANEB havas vastan kaj bone mebligitan klubejon, kiun uzas ankaux la ceteraj plovdivaj esperantistoj; okazigitaj estas ankaux literaturaj konkursoj k. a. Nature, la plej gravan rolon por cxi tiuj evidente menciindaj sukcesoj de ANEB, ludas gxia nelacigxebla motoro - la prezidanto Jxelev.

    Vlado Jxelev estas verkinta centojn da jxurnalistaj tekstoj, ankaux multajn prelegojn, publikigataj en diversaj esperantaj revuoj kaj gazetoj. Ankaux li auxtoras talente plurajn bulgalingvajn tekstojn pri Esperanto kaj pri variaj Esperanto-arangxoj, ankaux pri aliaj temoj, precipe en la kampo de bll. edukado kaj rekapabligo. La altklerigita pedagogo Jxelev estas kunauxtoro de interesa brajla lernolibro. Nia maltrankvila samideano estas ankaux autoro de la libro, prezentanta Esperanton inter la bulgaraj nevidantoj. Por iuj el la afablaj legantoj versxajne estos sciinda ankaux la fakto, ke estas versajxoj kaj rakontoj, subskribitaj de la multestimata jubileinto.

    Ni, samideanoj, kolegoj kaj amikoj, tutkore salutas la karegan jubileulon, dezirante al li bonan sanon, longan vivon plurajn sukcesojn en liaj variaj roloj kaj okupoj!!!

 Angel Sotirov