Начало


КАЗАНО НА ОКО

БИБЛИОТЕКАРСКИ КВАЗИКОНКУРС В ПЛОВДИВ – ЖАЛБИ, ГЛАДНИ СТАЧКИ И ГОЛИ ПРОТЕСТИ!!!

 

      Само 10 часа преди емблематичния Първи април в Пловдив се провел дългоочакван конкурс за библиотекар на регионалната брайлова библиотека. С пълно единодушие била избрана студентката по музикална педагогика, 22-годишната супербрайлистка  Петя Алексиева, ползваща три чужди езика и работеща на компютър почти перфектно. Въпреки посочените екстри на тази девойка, другите участници в конкурса са се заканили да оспорят остро пред различни инстанции решението на конкурсната комисия. Мастития местен поет, тукашно ССБ-величие  и дългогодишен брайлов учител Данчо Данчев щял да се оплаче до Висшия читалищен съвет. Гласовития бас-профундо  и ексминьор Петър Караиванов се готвел да обяви отново безсрочна гладна стачка, пеейки най-бунтовните български песни. Темпераментния журналист на свободна практика и компютърен технолог Джеваатин Мустафа замислял 12-часов гол протест във фоайето на Националния рех.център, вероятно заразен от примера на френския шампион по овчарски скок.стягат своите редици за реванш и лобистите на неуспелите конкурсмени Стефан Данчев, Димитър Парапанов и Ангел Сотиров.

Организаторите на конкурса – Национално читалище на слепите и Пловдивската регионална ССБ-организация, са силно притеснени, защото конкурса не е бил разгласен и проведен по правилата. Пловдивския суперадвокат Екимджиев е обещал по този повод да заведе дори и дело до Международния съд в Страсбург. 

Вестьо Спасов

Начало