Начало

 

КАЗАНО НА ОКО

НОВА ЕПИСТОЛАРНА ВОЙНА
МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ЗРИТЕЛНО ПОВРЕДЕНИ!!!!

 

      Уважаеми читатели,

по повод на поредната епистоларна война между двете организации на българските зрително повредени - ССБ и НПКСБ, по-долу публикуваме писмата от сайта на НПКСБ между Председателя на ССБ - г-н Васил Долапчиев и Председателя на НПКСБ - г-н Михаил Кърлин - дословно - без каквито и да е съкращения, допълнения или редакции. Също така и писмото на Асен Алтънов- Пашата до членовете на УС на ТСО при РСО София и членовете на ССБ при РСО София.

1. Писмо на Председателя на ССБ - Васил Долапчиев до всички регионални и териториални председатели на Съюза на слепите в България;

2. Писмо на Михаил Кърлин - Председател на НПКСБ до господин Васил Долапчиев - Председател на Съюза на слепите в България;

3. Писмо на Михаил Кърлин - Председател на НПКСБ до всички членове на Национална потребителна кооперация на слепите в България


4. Писмо на Асен Алтънов- Пашата до членовете на УС на ТСО при РСО София и членовете на ССБ при РСО София.

18 юни 2012, София

Начало