Íà÷àëî


LA NEVIDANTA VERKISTINO JEAN LITTLE
GASTAS EN BULGARIO


Angel SOTIROV

De la 30-a de oktobro ĝis la 5-a de novembro 2006 en Bulgario gastis la nevidanta kanada verkistino Jean Little. Ŝia libro “Kara taglibreto" estas proklamita Libro de la jaro en 2001 fare de la Asocio de la kanadaj bibliotekoj. La sama libro havas ankoraŭ kvar premiojn. Ĝuste ĝi en 2005 estas eldonita en bulgara lingvo de la sofia eldonejo “Arka", kiu proponas porinfanan literaturon por adoleskantoj. En marto venontjare la Asocio de la blinduloj en Bulgario eldonos ĝin en parolanta versio.

Jean Little naskiĝis en 1932 en familio de kuracistoj- misiistoj tiutempe loĝantaj en Tajvano. Ĝi estas blinda de la naskiĝo, sed poste ŝia vidpovo estis parte restarigita. Nur unu jaron ŝi lernis en speciala klaso kaj la reston de sia instruiteco ŝi ricevis kiel integrita lernantino. Plu ŝi studis anglan lingvon kaj literaturon kaj sukcese diplomiĝis. Komence ŝi profesie instruis al infanoj kun difektoj. Krom verkistino Jean Little estas ankaŭ universitata lektoro. Ŝi instruis anglan lingvon kaj literaturon en Kanado kaj dum tri jaroj ankaŭ en Japanio.

La nevidanta verkistino estas aŭtoro de 44 libroj, el kiuj multaj estas distingitaj per diversaj premioj. La historioj en ŝiaj libroj havas feliĉan finon kaj la libroj estas tradukitaj en diversajn lingvojn inkluzive de la japana.

Laŭ ŝia sincera konfeso ŝi ne regas perfekte la brajlan skribon. Komence siajn poeziajn verkojn Jean Little nigre skribis trenante la nazon sur la papero, kiel ŝi mem rakontis.

Poste ŝi komencis uzi normalan tajpmaŝinon, kiun ŝi aĉetis dank’ al la premio ricevita por la unua ŝia romano. Post iom da tempo la tajpilo estis anstatŭigita per diktafono. En la lastaj jaroj ŝi jam uzas parolantan komputilon ĉe la verkado kaj redaktado de siaj verkoj.

En siaj oftaj vojaĝoj la mirinda kanadanino estas ĉiam akompanata de hundo-gvidanto. Kvarpiedan akompananton ŝi havas jam 24 jarojn. La nuna estas ŝia kvara hundo-gvidanto. Fojfoje, kiel dum ŝia vizito en Bulgario, ŝi estas akompanata de sia fratino Pat.

La ideo inviti la verkistinon viziti Bulgarion apartenas al eldonejo “Arka". La Asocio de la blinduloj en Bulgario entuziasme akceptis ĝin. La inviton Jean Little komence akceptis kvazaŭ ŝercon, sed kompreninte ĝian seriozecon ŝi reagis serioze.

En Bulgarion la granda verkistino alvenis kun sia ŝatata hundo kaj kun sia fratino Pat. Ilin akompanis la tradukistino de “Kara taglibreto" Pravda Miteva. La sama tradukistino antaŭ kelkaj jaroj elangligis ankaŭ la libron “La historio de mia vivo" de la granda usona blindsurdulino Hellen Keller.

Jean Little kaj ŝia akompanantaro (hundo, fratino, tradukistino) vizitis la sidejon de Asocio de la blinduloj en Bulgario, la sofian lernejon por infanoj kun difektita vidpovo “Louis Braille", la monaĥejon de Baĉkovo, la Nacian rekapabligan centron por blinduloj – Plovdiv, kie okazis renkontiĝo kun la anoj de la literatura klubo “Sleda" ("Spuro"). La majstrino de la belliteraturo el Norda Ameriko estis intervjuita por kelkaj amaskomunikiloj en Plovdiv kaj Sofio. Al la bulgaroj kun humursento la gastino el fora Kanado bondeziris legi ŝiajn librojn, por ke ili estu tradukataj kaj eldonataj en nia lando. Al la homoj sen vidpovo ŝi forte rekomendis multe, multe legi, legi ĝenerale. Tiel ili estos kiel ĉiuj ceteraj homoj.

Esperantigis: Fani Mihajlova


Íà÷àëî