Начало


Teodor Spekman 70-jarigxis

 

Angel Sotirov

 

 

 

Je la unuan de oktobro Teodor Spekman 70-jarigxis.Li estas multjara bonega prezidanto de eblg kaj lerta redaktoro de revuo "BLINDA ESPERANTISTO". LA BULGARAJ LEGANTOJ DEDE "BLINDA ESPERANTISTO" BONE KONAS LIAJN INTERESAJn INFORMOJN KAJ ALIAJN LEGAJXOJN. Samideano Spekman 14 jaroj estis TRE SUKCESA prezidanto de LIBE. lA BULGARAJ NEVIDANTAJ ESPERANTISTOJ KORE SALUTAS NIAN AMIKON KAJ SAMIDEANON TEODOR OKAZE DE LIA 70-JARIGXO KAJ BONDEZIRAS AL LI FIRMAN SANON, LONGJARAN VIVON KAJ BONAN SXANCON EN LIAJ OKUPOJ!

 Начало